Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

SUCHÝ AKUMULÁTOR TEPLA

Akumulátory tepla

Víte, jak si velkou část léta schovat na zimu?

Akumulátor se v letním období nabíjí teplovodními panely Thermosolar případně tepelným čerpadlem Chameleon, které zároveň chladí dům. Tento způsob ukládání tepla je vhodný i pro jiné zdroje tepla. Samotný akumulátor je tvořen několika desítkami metrů krychlových směsi kamenného prachu, proložené nabíjecím a vybíjecím potrubím. Jeho velikost je dána technickými parametry kamenného prachu a rozdílem teplot mezi maximální dosaženou teplotou v akumulaci a požadovanou teplotou otopné soustavy pro zajištění tepelné pohody. Pro maximální využití naakumulovaného tepla je vhodné mít otopnou soustavu tvořenou podlahovým nebo stěnovým vytápěním, které lze využít i ke chlazení. Samotný způsob řešení a provedení způsobu akumulace je chráněn užitným vzorem.


Stavba akumulátoru   Hotový akumulátor