Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

BAZÉNY

Solární ohřev vody v bazénu

Přitápění + Ohřev vody (TUV) + ohřev bazénu

Ohřev bazénu s použitím slunečních kolektorů pro celoroční provoz se obvykle kombinuje s ohřevem užitkové vody a s přitápěním, čímž je solární systém maximálně využit v průběhu celého roku.

V letním období se ohřívá užitková voda včetně bazénové, v zimním období se přitápí a v přechodném období si může uživatel nastavit, zda je pro něj přínosnější přitápět s ohřevem TUV, či ohřívat TUV a bazén.Schéma:

Schéma

Pro ohřev bazénu se v solárním systému používá nerezový plnoprůtočný bazénový výměník, který zajišťuje přenos tepelné energie celému objemu bazénové vody, která přejde přes filtraci bazénu. Tento výměník lze dodat v kombinaci ohřevu bazénové vody od soláru i od dalšího zdroje tepla (např. tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva apod).

Velikost kolektorového pole je závislá na typu bazénu (interiérový / exteriérový) a na jeho velikosti. Investice do takovéhoto systému je ve srovnání s přímým ohřevem bazénu pomocí např. plastových absorberů značně vyšší, ale musíme brát v potaz životnost a využití celého systému, jak pro ohřev TUV, tak přitápění.