Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

O SPOLEČNOSTI

Informace o firmě  |  Politika jakkosti  |  Politika EMS  |  Certifikáty


Politika EMS

Základní aktivitou naší firmy se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti. Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.Vedení firmy se v rámci své environmentální politiky zavazuje:

 • jako samozřejmost, důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k montáži a provozu solárních systémů a environmentálním aspektům firmy
 • udržovat a zlepšovat environmentální systém řízení dle ISO 14001
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování ochrany životního prostředí, stanovit každoročně environmentální cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje
 • rozvojové záměry a investice přednostně orientovat na procesy s minimálním vlivem na životní prostředí, s důrazem na schopnost vyhovět nejen platným, ale i očekávaným předpisům a normám ochrany životního prostředí
 • trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách ochrany životního prostředí
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své environmentální politiky
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, spolupracujícími organizacemi, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí,
  a zajistit rychlou a věcnou reakci na vyslovené podněty a obavy
 • při realizaci solárních systémů požívat technologie a materiály co nejméně zatěžující životní prostředí
 • předcházet vzniku havarijních situací
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti využití odpadů