Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

O SPOLEČNOSTI

Informace o firmě  |  Politika jakkosti  |  Politika EMS  |  Certifikáty


Politika jakkosti

Strategie firmy JH Solar leží v aktivním působení na zákazníky v oblasti montáže a provozu solárních systémů.

aším hlavním strategickým cílem je poskytování širokého sortimentu služeb a činností v požadovaných časových a cenových hladinách při zachování maximální kvality. To vše s garancí profesionality a stability podpořené tradicí firmy.

Firma ve stanoveném období:

 • zaměří svou obchodní aktivitu na zákazníky požadující produkty a služby z oblasti solárních systémů


Hlavní strategický cíl bude dosažen jen za předpokladu že:

 • vedení firmy a všichni zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením příčin vad v realizačních procesech
 • důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich služeb
 • všichni zaměstnanci firmy budou uplatňovat zásadu, ze zákazníkem je každý, komu je předáván produkt vlastní práce
 • všichni zaměstnanci společnosti budou snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení jakosti realizačních činností, snižovat náklady na nejakostní služby s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity realizačních procesů pro zajištění prosperity
 • firma se zaměří na zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců a zabezpečování jejich trvalého odborného růstu zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání
 • vedení firmy bude vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců
 • vedení firmy bude nadále rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností
 • vedení firmy bude rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních služeb na základě jejich hodnocení a podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech


Vedení firmy očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti a zavazuje se dodržovat zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému managementu jakosti tím, že bude:

 • podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů
 • vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky jakosti