Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

CHAMELEON

Tepelné čerpadlo MACH AKU S na rodinném domě v Plavsku


Jedná se o unikátní tepelné čerpadlo typu vzduch/voda a zároveň i voda/voda, které umí efektivně využívat kvalitní vakuové solární panely firmy Thermosolar. Teplo ze solárního systému je využíváno k ohřevu vody v zásobníku a také i k přímému ohřevu chladiva v chladícím okruhu tepelného čerpadla, a to i při minimální teplotě např. kolem 0°C a zataženém počasí. Tímto unikátním spojením vakuových solárních kolektorů Thermosolar a tepelného čerpadla MACH Chameleon je docíleno mnohonásobně vyššího využití solárního pole a lepší ekonomiky provozu samotného tepelného čerpadla. Instalace proběhla v roce 2015.

Nejdříve se na rodinném domě instalovaly solární panely. Takto vypadala původní střecha.

Původní střechaPůvodní střecha

Nejprve proběhla instalace ocelových patek na plochou střechu.

Instalace ocelových patek na plochou střechuInstalace ocelových patek na plochou střechu

Na ocelové patky se osadily pozinkované I profily.

Osazení pozinkovaných I profilů

Pak se instalovala hliníková konstrukce pro solární panely. 
Instalace hliníkové konstrukce pro solární panelyInstalace hliníkové konstrukce pro solární panely


Venkovní jednotka tepelného čerpadla je umístěna v předzahrádce. Takto místo vypadalo před instalací venkovních výparníků tepelného čerpadla MACH AKU S.

Místo před instalací venkovních výparníků

Základy pro venkovní jednotku byly následně zaštěrkovány a osazeny venkovní jednotkou. 
Základy pro venkovní jednotkuVenkovní jednotka tepelného čerpadla


Vnitřní jednotka se umístila do stávajícího sklepa rodinného domu. Původní místo ukazuje fotka. Protože tepelné čerpadlo bylo vyšší než původní strop, bylo   potřeba snížit v místě instalace podlahu.
Vnitřní jednotkaSnížení podlahy


Před samotnou instalací tepelného čerpadla byla připravena nejen podlaha, ale i rozvody a kabely.Nakonec byla instalována i vnitřní jednotka.
Příprava podlahy, rozvodů a kabelůInstalace vnitřní jednotky


Kompletní systém MACH AKU S 8,3

Kompletní systém MACH AKU S 8,3 Kompletní systém MACH AKU S 8,3
Kompletní systém MACH AKU S 8,3


Historie

Tepelné čerpadlo MACH AKU S vzniklo na základě spolupráce firem Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. a firmy JH SOLAR, s.r.o. Jedná se o nový typ tepelného čerpadla vzduch/voda a zároveň voda/voda, které má přímé napojení na vakuové sluneční kolektory typ TS 400 s proměnlivým výkonem. Tepelná čerpadla MACH systému vzduch-voda vykazují velmi dobré vlastnosti a svou účinností jsou schopné konkurovat i tepelným čerpadlům země-voda. Na rozdíl od ostatních tepelných čerpadel, která odtávají energií vyrobenou, takže ji čerpají např. z topného systému, patentovaný systém MACH VHM využívá pro odtávání výparníku zbytkového tepla v jednoduchém chladivovém okruhu. Technické řešení spočívá v použití dvou výparníku, z nichž každý má dva nezávislé chladivové okruhy. Jeden chladivový okruh slouží pro vypařování chladiva a druhý okruh pro odtávání kapalným chladivem. K odtávání se využívá zbytkového tepla kapalného chladiva v chladícím okruhu, které proudí od kondenzátoru – ohřívače vody a prochází jedním výparníkem před tím, než vstupuje do vstřikovacího ventilu druhého výparníku. Systém správného směrování toku chladiva je ovládán pomocí dvojice elektronických expanzních ventilů. Pro funkci dvou výparníku jsou otevřena potrubí kapalného chladiva v okruhu každého výparníku. V případě, kdy dochází ke zvýšené námraze, dojde za provozu k uzavření příslušného směru kapalného chladiva a následně dochází k otevření patřičného elektronického ventilu, ten zajistí přívod kapalného chladiva přes namrzlý výparník ke vstřikovacímu ventilu druhého výparníku. Při tomto zapojení dochází k pozvolnému odtávání výparníku s námrazou. Vzhledem k tomu, že zbytkového tepla není mnoho, je každý výparník dimenzován na 100 % chladícího výkonu. Minimální doba chodu jednoho výparníku je 30 minut.Základní schéma zapojení


Základní schéma zapojeníSpojení tepelného čerpadla a solárních termických kolektoru je přínosné, za předpokladu, že v systému jsou použity kolektory, které umožnují jejich podchlazení bez vzniku kondenzátu a tepelné čerpadlo přímo komunikuje se solárním systémem. Další výhodou je pro konečného zákazníka možnost investovat do zařízení postupně – v první etapě nákup tepelného čerpadla, ve druhé etapě instalace solárních termických kolektorů a naopak.Tabulka měření Chameleon Plavsko


Tabulka měření Chameleon PlavskoTepelné čerpadlo MACH Chameleon 27,0 S typ vzduch/voda
– CN Cargo s.r.o. Vodňany


Tepelné čerpadlo MACH Chameleon 27,0 S typ vzduch/voda Tepelné čerpadlo MACH Chameleon 27,0 S typ vzduch/voda
Tepelné čerpadlo MACH Chameleon 27,0 S typ vzduch/voda Tepelné čerpadlo MACH Chameleon 27,0 S typ vzduch/voda