Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

DUO SYSTÉM


Ukázka z výstavy Aquatherm 2012 - premiéra v České republiceSvětově unikátní systém vytápění kombinující tepelné čerpadlo a ploché vakuové sluneční kolektory. Jeden z nejefektivnějších způsobů vytápění a přípravy teplé vody pomocí kompaktního systému vakuových plochých kolektorů TS 400 a tepelného čerpadla.


← Ukázka z výstavy Aquatherm 2012 - premiéra v České republice

Jak DUO Systém funguje?

Schéma fungování DUO SystémuPři dostatečně vysoké intenzitě slunečního záření přes den, se teplo z vakuových slunečních kolektorů (1) ukládá přímo do centrálního zásobníku (3), který je zdrojem tepla na přípravu teplé vody a na vytápění.

Při nízké intenzitě slunečního záření se získané teplo ukládá do nízkoteplotního zásobníku (4). Prostřednictvím tepelného čerpadla (2) se transformuje teplo na vyšší teplotní úroveň a opět se ukládá do centrálního zásobníku (3). Jako záložní zdroj je možné použít elektrický dohřev nebo jakýkoliv jiný typ kotle.

Tepelnou kapacitu nízkoteplotního zásobníku (4) je možné zvýšit malým zemním kolektorem ve tvaru vertikálního koše, jehož součástí je několik desítek metrů polyetylénové trubky (5). Zemní kolektor – koš, se v případě stěnového nebo stropního vytápění může v letním období využít i na chlazení interiéru domu.

Výkon tepelného čerpadla 3 kW.Výhody DUO Systému

  • Ze slunečních kolektorů je možné efektivně získávat energii na velmi nízkých teplotních úrovních, které jsou v klasických solárních systémech prakticky nevyužitelné. Toto může výrazně zvýšit tepelný výkon kolektorů, především v zimním období a v případě nepříznivého počasí.
  • Ve vakuových kolektorech TS 400 nebo jejich podtlakové verzi nedochází ke kondenzaci vody ze vzdušné vlhkosti, jestliže teplota absorbéru klesne pod rosný bod. Toto je nevyhnutelnou podmínkou k zamezení tvorby vody nebo námrazy a následného znehodnocení kolektorů.
  • Tepelné čerpadlo v DUO-SYSTÉMU pracuje efektivněji a s menší spotřebou elektrické energie, než v případě nejrozšířenějších tepelných čerpadel typu vzduch-voda, především při velmi nízkých teplotách venkovního vzduchu.
  • DUO-SYSTÉM může být ve střední Evropě hlavním zdrojem tepla v nízkoenergetických domech a převažujícím zdrojem tepla ve standardních domech s podlahovým nebo stěnovým vytápěním.

V oblastech se středomořským klimatem může být DUO-SYSTÉM jediným zdrojem tepla ve všech typech rodinných domů.V měsíci březnu 2013 byl nainstalován DUO Systém jako první v ČR na firmě JH Solar.


Vakuové – podtlakové solární kolektory Vakuové – podtlakové solární kolektory Zemní kolektor ve  tvaru vertikálního koše (pouze u typu DUO Systém plus) Zemní kolektor ve  tvaru vertikálního koše (pouze u typu DUO Systém plus)
Vakuové – podtlakové solární kolektory (1)Vpravo tepelné čerpadlo (2) s nízkoteplotním zásobníkem (4), vlevo centrální zásobník – akumulační nádrž (3)Zemní kolektor ve tvaru vertikálního koše (5)
(pouze u typu DUO Systém plus)


Pro příklad uvádíme výkony solárního systému při nabíjení akumulační nádrže “B“ tj. ohřev solanky pro tepelné čerpadlo. Z grafu z 20.1.2014, kdy bylo zataženo, mlha a teplota okolo 5°C , je patrné, že sluneční kolektory „předehřívaly“ solanku 24 hodin a solární systém vyrobil 8,2 kWh. To znamená v přepočtu 0,68 kWh/m2 za jeden den. Standardní solární systém vyrobil 0 kWh a fotovoltaický systém vyrobil zanedbatelných 0,018 kWh/2 za 1 den.

Výkony solárního systému při nabíjení akumulační nádržeGraf z 8.2.2014 ukazuje chod solárního systému ve spojení s DUO Systémem v polojasném dni, kdy bylo mrazivé ráno a bylo vyrobeno 11 kWh za den tj. 0,916 kWh/m2 za den. FV systém vyrobil 0,48 kWh/m2.

Chod solárního systému ve spojení s DUO Systémem v polojasném dni