Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

TEPLÁ VODA

Ohřev vody (TUV)

Nejčastější využití solárních systémů je pro ohřev užitkové vody. Spotřeba teplé vody je během celého roku téměř konstantní, proto je solární systém nejefektivněji využíván.

Doplnění běžných zdrojů energie solární energií vám v závislosti na způsobu využití a klimatických podmínkách přinese ročně úsporu v průměru kolem 75–80% energie potřebné pro ohřev vody.

Při návrhu solárního systému se vychází ze spotřeby vody, která je přímo úměrná počtu osob v domácnosti. Podle těchto údajů se stanoví objem solárního zásobníku. Nejčastějším návrhem pro čtyřčlennou rodinu bývá 300 l solární zásobník, jež nahrazuje 120 – 140 l elektrický zásobník. Větší objem zásobníku je z důvodu akumulace pro překlenutí případného nepříznivého počasí.

Zásobníky jsou konstruovány tak, že doplňkový zdroj tepla (plynový kotel, elektropatrona…) je umístěn v horní části zásobníku a dohřívá jen aktuálně potřebnou část objemu vody. Zásobníky jsou stacionární (ne ležaté), materiál nerez nebo smalt.

Počet panelů na ohřev užitkové vody se dimenzuje na každých 100 l zhruba 2 m2 kolektorové plochy.

Řízení celého systému je plně automatické. Solární regulace za vás sama vyhodnocuje, kdy jsou příznivé klimatické podmínky pro ohřev vody – porovnává teplotu na kolektorech a v zásobníku, v případě splnění nastavené diference teplot, dává regulace pokyn oběhovému čerpadlu k chodu systému.

Speciální kategorií jsou samotížné systémy, které fungují bez oběhového čerpadla a nutnosti připojení na elektrickou energii. Jelikož se jedná o systémy s odděleným primárním a sekundárním oběhem (primární okruh je naplněn nemrznoucí kapalinou), tak je možné za dodržení určitých podmínek provozovat tyto systémy i celoročně.Schéma

Schéma