Čím topit?

V souvislosti s energetickou krizí se nás zákazníci dotazují, čím vytápět nemovitosti, tak aby byly co nejnižší náklady a zároveň byla zajištěna tepelná pohoda. Je dobré si uvědomit, že topná sezóna není jen zimní období, ale vzpomeňme na léto 2021, kdy bylo potřeba s přestávkami přitápět i v červnu a již koncem srpna. Bez nadsázky cca 10 měsíců. Z tohoto důvodu by se neměl výběr zdroje podcenit.

V médiích slýcháme často informace, které jsou zavádějící nebo jednostranné. Je těžké se v nich zorientovat, běžný uživatel pak tápe a nezřídka si zvolí variantu, která pro něj není vhodná. Dalším hlediskem je i požadavek mít zdroj na vytápění s minimální ekologickou stopou, čímž se výběr zdroje zužuje. A v neposlední řadě každého zajímá za kolik se dá daný zdroj tepla pořídit a jaké budou provozní náklady.

Pokusme se na topné zdroje podívat z pohledu jejich výhod a nevýhod.

Kotle na dřevo

Lidově řečeno kotel spalující kusové dřevo, případně dřevěné brikety. Tyto kotle se hodí jako náhrada starých, ekologicky nevyhovujících kotlů. Výhodou těchto kotlů je široká výkonová škála, která se hodí i pro vytápění starších rodinných domů s vyšší tepelnou ztrátou. Z důvodu vyrovnání teplotních výkyvů v době, kdy se topí nebo netopí, je vhodné k topnému systému přidat akumulační nádrž. Díky akumulační nádrži se topení stává pohodlnější, ekologičtější a více ekonomické. Nemusí se totiž topit tzv. „na jedno přiložení“ při mírném ochlazení nebo v přechodném období. Ale po zatopení se do topného systému dostává pouze potřebné množství energie potřebné pro tepelnou pohodu a zbytek se ukládá do akumulační nádrže na noc nebo další den. Při výběru akumulační nádrže se zohledňuje nejen prostor v technické místnosti, ale i výkon kotle, potřeby zákazníka, dále i možnost připojení dalšího zdroje tepla, který může snížit náklady na vytápění např. termické solární kolektory hlavně v přechodném období.

Výhody kotlů na dřevo:

 • dostupné a levné palivo
 • zdroj vhodný pro systémy s vyšším tepelným spádem (radiátory)
 • široká nabídka výkonů od 8 do 50 kW (pro běžné rodinné domy)
 • nízké provozní náklady na servis

Nevýhody kotlů na dřevo:

 • pracnost – dříví z lesa, doprava, řezání a štípání dřeva
 • prostorové nároky na uložení dřeva (dřevo musí být před pálením min. 2 roky suché)
 • prašnost v technické místnosti
 • obsluha kotle – přikládání, čištění, revize kotle, komína

Automatické kotle na pelety nebo štěpku

Jsou vhodné jako náhrady do starších domů, ale i do novostaveb. Některé typy peletových kotlů nevyžadují instalaci akumulační nádrže, ale většina výrobců kotlů ji doporučuje z hlediska ekonomiky provozu a s ohledem na životnost kotle. Tyto kotle mohou být i kombinované, takže mohou spalovat dřevo i pelety nebo jen pelety, případně štěpku.

Jako palivo slouží většinou dřevěné pelety, jejichž kvalitu a druh doporučuje výrobce kotle. Pozor – kvalita pelet je velmi důležitá. Zásobník na pelety je buď součástí kotle nebo je vedle kotle, případně mohou být pelety uskladněny v celosezonním zásobníku pro celé topné období. Pelety se většinou dodávají v 15 kg pytlích na paletách nebo v cisterně pro celosezonní zásobníky.

Výhody kotlů na pelety:

 • obsluhou se téměř vyrovnají plynovým kotlům
 • minimální prašnost
 • nízké servisní náklady
 • jsou vhodné pro starší domy s velkým tepelným spádem, ale i pro nové domy
 • minimální popelnatost
 • výhodou je nákup paliva v jarní sezóně za nižší ceny

Nevýhody:

 • potřeba nákupu paliva – pelet a jejich uskladnění. Pro běžný rodinný dům je na sezónu potřeba 3-5 tun pelet, tj. 3-5 palet k uskladnění

Plynové kotle

Plynové kondenzační kotle se vyznačují vysokou účinností kolem 108%. Mají plynulou regulaci, nízké prostorové nároky (obvykle k zavěšení na zeď). Jsou vhodné jak do starších domů, tak i novostaveb. V případě potřeby snížit náklady na vytápění je vhodné systém doplnit akumulační nádrží a solárním termickým systémem.

Výhody plynového kotle:

 • automatický provoz
 • bezprašný provoz

Nevýhody:

 • závislost na dodavateli a cenách plynu
 • pravidelné kontroly a revize

Tepelná čerpadla

TČ vzduch-vzduch

Tato čerpadla berou energii ze vzduchu a předávají ji také vzduchem, takže do rodinného domu bude proudit vzduch. Ten může v zimě topit, v létě chladit.

Výhody tepelného čerpadla:

 • levná instalace
 • klimatizace v létě

Nevýhody:

 • pro vytápění a chlazení je potřeba proudění vzduchu
 • nejsou vhodné do každého objektu a primárně se používají k chlazení

TČ vzduch-voda

Tepelné čerpadlo je poháněno elektrickou energií, která je využívána pro pohon cirkulace jednotlivých okruhů. Zvyšuje teplotu venkovního vzduchu tak, aby teplota topné vody byla vhodná pro vytápění. V případě nízkých venkovních teplot dohřívá topnou vodu elektřina podobně jako elektrický kotel. Tepelné čerpadlo však není vhodné do každého objektu např. starý dům bez izolace s vyšší tepelnou ztrátou a topným systémem s velkým tepelným spádem není vhodný pro instalaci TČ. Dále záleží, v jakých klimatických podmínkách je tepelné čerpadlo instalováno – je velký rozdíl např. mezi jižní Moravou a Šumavou. Pro instalaci tepelného čerpadla někteří výrobci doporučují akumulační nádrž. Nejedná se však o velké objemy. S tepelnými čerpadly se často kombinuje fotovoltaický systém a to hlavně v případech, kdy čerpadlo slouží i k chlazení objektu. S termickými solárními kolektory je vhodné kombinovat především ohřev vody, čímž se tepelnému čerpadlu prodlouží životnost.

Tepelná čerpadla vzduch-voda kompaktní

Tepelná čerpadla vzduch-voda kompaktní

Skládají se z venkovní a vnitřní jednotky, které jsou propojené jedním topným médiem.

Výhody:

 • méně náročná montáž
 • nižší náklady na servis

Nevýhody:

 • nutnost instalace výměníku mezi venkovní a vnitřní jednotkou nebo ošetření topného systému nemrznoucí směsí (a tyto opatření snižují topný faktor) nebo v případě výpadku el. energie v zimním období vypustit venkovní jednotku
 • u venkovní jednotky podle typu hlučnost

Tepelná čerpadla vzduch-voda splitová

Skládají se z venkovní a vnitřní jednotky, které jsou propojené chladivem.

Výhody:

 • potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou nemůže zamrznout

Nevýhody:

 • montáž musí provádět technik chlazení
 • vyšší náklady na servis – pravidelné kontroly v závislosti na množství chladiva
 • venkovní jednotky podle typu hlučnost

TČ země-voda (voda-voda)

Tato čerpadla na rozdíl od vzduchových čerpadel berou teplo ne ze vzduchu, ale ze země, vrtu nebo vody. Jako doplněk pro snížení nákladů lze instalovat fotovoltaický systém pro zásobování tepelného čerpadla el. energií nebo fototermický systém především na ohřev teplé vody.

Výhody:

 • konstantní výkon
 • nezatěžují hlukem, nemají ventilátor a kompresor je ve vnitřní jednotce

Nevýhody:

 • vyšší náklady na pořízení (výkopové případně vrtařské práce)

Provozní náklady všech těchto zmíněných zdrojů tepla lze snížit fototermickým nebo fotovoltaickým systémem.