Ohřev vody

Proč si pořídit solární systém na ohřev vody?

Dobře navržený a kvalitně instalovaný solární systém na ohřev vody dokáže uspořit 50 – 70% ročních nákladů na přípravu teplé vody.

Náklady na přípravu teplé vody mohou především u nízkoenergetických domů tvořit až 70% ročních nákladů na energie. Vzhledem k tomu, že ceny vstupních energií neustále stoupají, je solární termický ohřev vody nejlepší variantou pro úsporu – solární energie je totiž stále zdarma.

Při návrhu solárního systému se vychází ze stávající spotřeby vody, která odpovídá počtu osob v domácnosti. Podle těchto údajů se stanoví objem solárního zásobníku.

Solární zásobník je vždy stacionární. V jeho spodní části je výměník od solárního systému. Nad tímto výměníkem může být instalována elektrická topná jednotka pro dohřev vody v případě nepříznivého počasí. Nad topným tělesem může být ještě jeden výměník pro dohřev boileru z dalšího zdroje tepla (kotel, krb, plynový kotel, tepelné čerpadlo). Z toho plyne, že pokud mám v domácnosti stávající elektrický boiler o objemu 160 litrů, potřebuji solární zásobník o objemu cca 300 litrů (elektrická spirála pro dohřev je zhruba v polovině objemu boileru).

Nejmenší solární systém pro 2 – 3 člennou rodinu se skládá ze 2 ks kolektorů TS 300 a 200 litrového zásobníku teplé vody. Pro 4 – 5 člennou rodinu pak zásobník o objemu 300 litrů a k tomu 2 ks kolektorů TS 500. Pro větší domácnost je možné použít i zásobníky o velikosti 400 nebo 500 litrů. Pro hotely, penziony nebo provozy s větší spotřebou teplé vody se solární systém navrhuje individuálně.

Solární kolektor je umístěn obvykle na střeše, tak aby jeho orientace byla jihovýchod až jihozápad se sklonem 30° až 50°. Pro upevnění kolektorů na střeše se použije nosná konstrukcekotevními prvky podle typu střešní krytiny. Od kolektorů je vedeno měděné nebo nerezové potrubí, které je opatřeno izolací s odolností na vysoké teploty. V technické místnosti je instalován zásobník teplé vody. Chod zařízení zajišťuje automatická solární regulace, která porovnává teplotu na kolektorech a v zásobníku. V případě splnění nastaveného teplotního rozdílů dá regulace pokyn oběhovému čerpadlu k chodu systému a tím k ohřevu. Primární okruh solárního systému je naplněn nemrznoucí směsí, která je zdravotně nezávadná.

Speciální kategorií jsou samotížné systémy, které fungují bez oběhového čerpadla a nutnosti připojení na elektrickou energii. Protože se jedná o systémy s odděleným primárním a sekundárním oběhem (primární okruh je naplněn nemrznoucí kapalinou), tak je možné za dodržení určitých podmínek provozovat tyto systémy i celoročně.

Celkové náklady na pořízení včetně montáže se pohybují od 100 tisíc korun, vše v závislosti na velikosti a složitosti systému. Cenu lze snížit pomocí dotačních programů, se kterými vám dokážeme poradit.

Chcete znát cenu vašeho solárního systému?

Pokud si chcete nechat zpracovat nezávaznou nabídku, můžete použít náš poptávkový formulář. Bezplatně pro vás zpracujeme předběžnou cenovou nabídku.

Je akumulační nádrž součástí topného systém *

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Přitápění

Proč si pořídit solární systém na ohřev vody a přitápění?

Solární systémy lze mimo ohřevu teplé vody využít i k přitápění. O přitápění mluvíme hlavně z důvodu, že solární systém bude vždy pouze doplňkový zdroj. Hlavní tepelný zdroj musí být vždy nezávislý na vnějších klimatických podmínkách.

Přínos solárního systému pro přitápění do topného systému je závislý na koncepci celého topného systému. Největší význam má solární systém pro nízkoteplotní vytápění, kdy se do topení využívají nižší teploty (do 40 – 50 st.) např. pro podlahové, stěnové nebo jiné úsporné vytápění.

Velikost solárního systému pro ohřev vody a přitápění se vždy dimenzuje tak, aby v zimním období systém vyrobil co nejvíce energie, ale zároveň aby v letním období nevznikaly jejich výrazné přebytky. Toto lze zajistit např. instalací akumulační nádrže, která se využije i pro stávající topný systém. Vše pak funguje tak, že solární systém ohřívá akumulační nádrž a z této nádrže se pak teplo využije buď pro přitápění nebo pro ohřev vody. Případně může mít systém dva spotřebiče – akumulační nádrž a zásobník na teplou vodu. Tato varianta se využije především v případě, kdy má objekt vyšší spotřebu teplé vody. Počet instalovaných kolektorů pro přitápění se pak odvíjí od velikosti akumulační nádrže, obvykle se jedná o 4 a více kolektorů.

Solární kolektor je umístěn obvykle na střeše, tak aby jeho orientace byla jihovýchod až jihozápad se sklonem 30° až 50°. Pro upevnění kolektorů na střeše se použije nosná konstrukce s kotevními prvky podle typu střešní krytiny. Od kolektorů je vedeno měděné nebo nerezové potrubí, které je opatřeno izolací s odolností na vysoké teploty. V technické místnosti je instalována akumulační nádrž, která má integrovaný trubkový výměník pro solární systém. Chod zařízení zajišťuje automatická solární regulace, která porovnává teplotu na kolektorech a v aku nádrži. V případě splnění nastaveného teplotního rozdílů dá regulace pokyn oběhovému čerpadlu k chodu systému a tím k ohřevu. Primární okruh solárního systému je naplněn nemrznoucí směsí, která je zdravotně nezávadná.

Akumulační nádrž může být kombinovaná i pro ohřev teplé vody. Pak je v této nádrži kromě výměníku pro solární systém i vnořený zásobník teplé vody nebo může být ohřev teplé vody řešen pomocí nerezového průtočného výměníku.

V případě, že již máte instalovanou stávající akumulační nádrž např. ke kotli na tuhá paliva, která nemá výměník pro solární systém, lze topný okruh doplnit o externí nerezový deskový výměník, který zajišťuje ohřev aku nádrže.

Celkové náklady na pořízení včetně montáže se pohybují od 100 tisíc korun, vše v závislosti na velikosti a složitosti systému. Cenu lze snížit pomocí dotačních programů, se kterými vám dokážeme poradit.

Chcete znát cenu vašeho solárního systému?

Pokud si chcete nechat zpracovat nezávaznou nabídku, můžete použít náš poptávkový formulář. Bezplatně pro vás zpracujeme předběžnou cenovou nabídku.

Je akumulační nádrž součástí topného systém *

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Bazény

Solární ohřev vody v bazénu

Ohřev bazénu s použitím slunečních kolektorů pro celoroční provoz se obvykle kombinuje s ohřevem užitkové vody a s přitápěním, čímž je solární systém maximálně využit v průběhu celého roku.

V letním období se ohřívá užitková voda včetně bazénové, v zimním období se přitápí a v přechodném období si může uživatel nastavit, zda je pro něj přínosnější přitápět s ohřevem TUV, či ohřívat TUV a bazén.

Pro ohřev bazénu se v solárním systému používá bazénový výměník, který zajišťuje přenos tepelné energie celému objemu bazénové vody, která projde přes filtraci bazénu.

Velikost kolektorového pole je závislá na typu bazénu (interiérový / exteriérový) a na jeho velikosti.

Celkové náklady na solární systém, kde se kombinuje jak ohřev vody, přitápění i ohřev bazénu, budou ve srovnání s přímým ohřevem bazénu pomocí např. plastových absorberů značně vyšší, ale musíme brát v potaz životnost a využití celého systému. Cena je vždy řešena na základě individuální kalkulace. Cenu lze snížit pomocí dotačních programů, se kterými vám dokážeme poradit.

Chcete znát cenu vašeho solárního systému?

Pokud si chcete nechat zpracovat nezávaznou nabídku, můžete použít náš poptávkový formulář. Bezplatně pro vás zpracujeme předběžnou cenovou nabídku.

Je akumulační nádrž součástí topného systém *

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Fotogalerie

Integrace do střešního pláště

Kolektory mimo střechu

Kolektory na rovné střeše

Kolektory na šikmé střeše

Kolektory nad střešní krytinou

Technologie

Reference

 • Hotel Jezerka, Sečská přehrada

  Hotel Jezerka, Sečská přehrada – budova „A“ 78 ks TS 330, ohřev 2 000 l teplé vody, ohřev venkovního a vnitřního bazénu
  budova „B“ 42 ks TS 330, ohřev 2 000 l teplé vody
  instalace 2005
  PROJEKT JIŘÍ HRÁDEK
  Celková plocha slunečních kolektorů 240 m2

  Kontakt: Jaromír Paulus
  tel. 606 157 574, 469 676 327
  www.hotel-jezerka.cz

 • 13 pasivních rodinných domů Koberovy

  Soubor 13 pasivních rodinných domů Koberovy – unikátní pilotní projekt hromadné výstavby pasivních domů v systému ATREA. Realizace souboru získala hlavní cenu soutěže Energetický projekt 2007. Instalovány 3 ks TS 300, integrace do střešního pláště, ohřev kombinované akumulační nádrže.

 • Vietnamská tržnice VINAMO BRNO

  Vietnamská tržnice VINAMO BRNO – 30 ks solárních kolektorů TS 300 na ohřev teplé vody a přitápění, integrace do fasády, instalace 2019
  Olomoucká 1193/61a
  627 00 Brno-Černovice

 • ZOO Ostrava

  ZOO Ostrava – 56 ks plochých vakuových solárních kolektorů TS 400 + funkční kolektor ve tvaru hrocha na střeše administrativní budovy, rok instalace 2013

Video

Solární kolektor TS 500

Solární kolektor TS 400

Co všechno vydrží solární kolektory Thermosolar Žiar

Energie bez faktur

Co všechno vydrží solární kolektory