Dále uvádíme podmínky jednotlivých dotačních titulů, které vám mohou pomoci s financováním vašich projektů – ať už se jedná o solární termický nebo fotovoltaický systém, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu.

Protože jsme si vědomi, že pravidla jsou pro laika složitá a podání žádosti administrativně náročné, zajišťujeme nejen pro naše zákazníky služby spojené s vyřízením žádosti – máme kladně vyřízeno více než 700 žádostí z programu Nová zelená úsporám, NZÚ Light a Kotlíkových dotací.

Součástí našeho týmu je i Energetický specialista s oprávněním vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Úzce spolupracujeme se středisky M-EKIS, která nabízí bezplatnou službu pro veřejnost, sloužící k podpoře zavádění energetický úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Nová zelená úsporám
Kotlíková dotace

Nová zelená úsporám

Z programu Nová zelená úsporámhttps://novazelenausporam.cz/ lze čerpat dotaci na solární termické systémy, výměny zdrojů tepla a fotovoltaické systémy pro rodinné a bytové domy.

Přehled výše dotace:

Solární termický systém C.2
Výměna zdrojů tepla C.1
Fotovoltaický systém C.3

Nová zelená úsporám – Light

Z programu Nová zelená úsporám Lighthttps://novazelenausporam.cz/nzu-light/ mohou čerpat dotaci nízkopříjmové skupiny obyvatel – starobní a invalidní důchodci 3 stupně a domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Dotaci lze využít i na instalaci solárního termického nebo fotovoltaického systému.

Fixní částka dotace činí 60 000,- na systémy bez boileru nebo 90 000,- Kč pokud se jedná o kompletní systém s boilerem nebo výměníkem pro ohřev vody.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti a je určena na výměnu kotlů na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 za nový zdroj na vytápění.

Dotace poskytují krajské úřady a příjem žádostí je v těchto termínech:

Hlavní město Praha od 7. 8. 2023

Jihočeský kraj od 26. 6. 2023

Jihomoravský kraj od 1. 8. 2023

Karlovarský kraj od 14. 8. 2023

Královéhradecký kraj od 16. 8. 2023

Liberecký kraj od 4. 9. 2023

Moravskoslezský kraj od 31. 7. 2023

Olomoucký kraj od 1. 8. 2023

Pardubický kraj od 4. 9. 2023

Plzeňský kraj od 4. 9. 2023

Středočeský kraj od 4. 9. 2023

Ústecký kraj od 1. 8. 2023

Kraj Vysočina od 1. 9. 2023

Zlínský kraj od 12. 9. 2023

Dotace pro podnikatelský a veřejný sektor

Možnosti dotací pro podnikatelský a veřejný sektor jsou velice rozsáhlé, o aktuálních výzvách je vhodné se informovat přímo u jejich poskytovatelů.

Více informací lze získat:
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/prehled-dotacnich-programu-na-podporu-energeticke-ucinnosti–271831/

Máte zájem o zpracování žádosti o dotace?

Pokud potřebujete podat žádost nebo zpracovat podklady pro program Nová zelená úsporám nebo v Kotlíkové dotaci můžete se na nás obrátit.

Přihlaste se