Instalatér/instalatérka solárních termických soustav – proč u nás složit zkoušku?

Pokud chce zákazník na solární termický systém čerpat státní dotaci (např. Nová zelená úsporám nebo dotace z některého operačního programu) musí doložit, že mu systém instalovala osoba s platným osvědčením „Instalatér/instalatérka solárních termických soustav“. Kopii osvědčení obvykle vyžaduje administrátor dotace (SFŽP, MPO…).

Osvědčení má v tomto případě platnost 5 let.

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků:

  • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
  • vyšší odborné vzdělání technického směru + praxe v oboru minimálně 1 rok
  • vysokoškolské vzdělání technického směru + praxe v oboru minimálně 1 rok
  • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství

Pokud toto vzdělání nesplňujete, prosím, kontaktujte nás pro řešení vzniklé situace.

Zkouška je v rozsahu dle požadavku Hodnotícího standardu a probíhá písemně s použitím testových otázek nebo formou písemného výpočtu. Přezkoušení praktických kompetencí je prováděno na zkušebním solárním systému.

Cena zkoušky je 5 000 Kč bez DPH a musí být uhrazena týden před zkouškou. Pozvánka na zkoušku včetně zálohové faktury bude na konkrétní jména uchazečů o zkoušku doručena minimálně 10 dní před konáním zkoušky. Po absolvování zkoušky bude uchazečům o zkoušku na místě vystaveno osvědčení o profesní kvalifikaci.

Nejbližší termíny zkoušek profesní kvalifikace naleznete zde.

Máte zájem o přípravu nebo složení zkoušky?

Pokud máte zájem o složení zkoušky uvedené profesní kvalifikace případně přípravy na zkoušku v podobě školení neváhajte nás kontaktovat.

Přihlaste se