Protože se často mezi lidmi vyskytuje mýtus v souvislosti se soláry, že v zimě za mrazu funguje jen fotovoltaika a fototermika stojí a nevyrábí, tak se můžeme podívat na to, jak je to ve skutečnosti.

Kvalitní fototermický solární nevakuový plochý kolektor musí být schopen provozu i za nepřímého slunečního svitu, difuze a za mrazu. Je to dáno hlavně kvalitní selektivní vrstvou, která je nanesena na absorbéru chemicky. Nejedná se o nátěr. Dalším důležitým faktorem je přestup tepla z absorbéru na potrubí, ve kterém proudí nemrznoucí směs, která převádí teplo přes výměník dál užitkové vodě, topné vodě případně bazénové vodě.

Pro příklad uvádíme měření ze slunečného mrazivého dne 11.1.2024.

Jedná se o solární systém na rodinném domě s tepelnou ztrátou do 10 kW, sloužící k ohřevu vody, na přitápění a k ohřevu bazénu. Jako hlavní zdroj je zde tepelné čerpadlo vzduch/voda. Solární termický systém se skládá z 8 ks solárních kolektorů typ TS 500 o ploše 20 m² a instalovaném výkonu 14,55 kWp. Systém ohřívá solární zásobník TV o objemu 500 l a akumulační nádrž topného systému o objemu 1000 l, jejíž horní část je dohřívána tepelným čerpadlem, a v létě v období přebytků se ohřívá bazén. Měření bylo provedeno v průběhu dne.

Z prvního snímku v 10 hod je patrná v horní levé části teplota na kolektorech 38,5 °C, pod ní je údaj o slunečním záření 577 W/m² a následuje okamžitý výkon 5,9 kW. Dále je schematicky naznačený zásobník TV nahoře uprostřed a na něm teplota v jeho horní a dolní části. Pod zásobníkem je akumulační nádrž také s horní a dolní teplotou.

Na boku domu je zobrazen údaj o venkovní teplotě – 9,1 °C.

Obr.1

Další snímek je z měření o dvě hodiny později tedy ve 12 hod, kdy venkovní teplota stoupla na – 5,4 °C. Teplota na kolektorech byla v tu dobu 50 °C a systém vyráběl 11,26 kW. Stoupla teplota dole v zásobníku i v akumulační nádrži.

Obr.2

Poslední snímek byl pořízen v 17 hod, kdy už slunce nesvítilo a je zde vidět na kolik se ohřál solární zásobník i akumulační nádrž. Za tento den systém vyrobil 35,6 kWh.

Obr.3

Je potřeba si uvědomit, že slunce je počátkem ledna poměrně nízko a sluneční svit je v těchto dnech nejkratší. S prodlužujícími se dny bude mít slunce každým dnem větší intenzitu.

U takto navrženého systému se musí počítat s tím, že přes noc bude ještě potřeba dotápět dalším zdrojem, ale mohou přijít v únoru a březnu slunečné dny, kdy solární termický systém pokryje ohřev TV a vytápění na 100 %.

Např. konec února a celý březen 2022 – celkem 5 týdnů bylo u některých objektů pokryto ze 100 % i vytápění.