S tím, jak se zvyšují ceny energií, tím více se instalují solární termické kolektory na střechách rodinných a bytových domů. Pro vlastníky těchto nemovitostí tak vyvstane otázka, jaký systém si pořídit. V první řadě by mělo toto zařízení fungovat co nejefektivněji a při zachování kvality jednotlivých komponentů by ekonomická návratnost měla být co nejlepší. Pro nejednoho majitele domu je však důležitá i estetická stránka. Otázka, zda kolektory nebudou hyzdit vzhled domu, se může stát pro investora a tím i pro instalační firmu velice důležitou. Je pravdou, že s rozmachem solární techniky, kdy mnoho montážních firem hledí především na kvantitu namontovaných zařízení, se při pohledu na české střechy může někdy zdát, že sluneční kolektor je něco, co na kráse domu příliš nepřidá. Solární kolektory na zbytečně přizvednutých konstrukcích, extrémně velké spádování kolektorového pole, potrubí s nevzhlednou izolací tažené po střešní krytině, automatické odvzdušňovací ventily, které trčí nad kolektorové pole – to vše je pouze malá část nešvarů, které se běžně objevují. Proto především u novostaveb, kdy majitel oprávněně vyžaduje, aby dům byl nejenom funkční, ale i oku lahodící (prolink na fotogalerii integrace do střešní krytiny) je úvaha o umístění kolektorů jedním z důležitých faktorů při rozhodování, jaký solární systém si pořídit.

Standardním upevněním většiny typů slunečních kolektorů je nosná konstrukce, která je umístěná nad střešní krytinou. Kotvicí háky nebo speciální šrouby pak prochází skrz střešní krytinu a jsou ukotveny do nosných prvků střechy. Designově o mnoho lépe pak může působit integrace slunečních kolektorů (prolink na fotogalerii integrace do střešní krytiny) do střešní krytiny. Integrací se rozumí instalace kolektorů do střechy, kdy sluneční panely nahrazují střešní krytinu. Tím jsou nosné prvky konstrukce ukryty a střecha působí jednolitým celkem.
Thermo/solar Žiar nabízí pro jednotlivé typy kolektorů již uzpůsobené díly integrace, které tvoří jednoduchou stavebnici. Takže použitím těchto doporučených prvků se zamezí případným problémům při provozu zařízení.

Nejčastějším argumentem instalačních firem, které nemají zkušenosti s integrací kolektorů je to, že může dojít k zatékání vody do střechy. Tento problém však je již vyřešen samotným provedením integrace. Integrace se obvykle skládá z dřevěných podpěrných částí, které se stávají součástí krovu a vnějšího oplechování, které zabraňuje zatékání. Podmínkou, aby mohla být integrace kolektorů provedena je šikmá střecha s minimálním sklonem 30°. Kolektory je možné integrovat do téměř všech běžných typů krytin, ať už se jedná o taškovou střechu či plechovou krytinu.

Integrace kolektorů se však týká pouze plochých deskových kolektorů – z konstrukčních důvodů nelze integrovat trubicové kolektory, ale ty se např. na ohřev teplé vody z mnoha důvodů nedoporučují používat.

Výhodou integrace je možnost umístit do střešní krytiny jakýkoli počet kolektorů a to i ve více řadách nad sebou. U vnějšího plechování je navíc možnost volit barvu, tak aby si investor mohl vybrat podle barvy střešní krytiny. Nejrozšířenější barvou oplechování je černá (antracit), která odpovídá barvě kolektorů. Dále je možné vybrat barvu červenou. Tato především u červených střešních krytin, díky probarveným plechům mezi kolektory, působí velice poutavě. Dalšími, ale již méně používanými barvami je hnědá a zelená.

Integrace kolektorů do střechy je vhodná i u starších rodinných domů a je výhodná v případě, kdy majitel plánuje výměnu střešní krytiny v průběhu několika následujících let. Pokud by byly kolektory nad střešní krytinou, znamenalo byt přítomnost instalační firmy při demontáži a opětovné montáži slunečních kolektorů. Pokud bude použita integrace, vymění majitel střešní krytinu kolem kolektorového pole, se kterým není nutné manipulovat.