Popis

Slouží pro spojení sousedních kolektorů TS 400 v případě nerovností střechy ( mírné zalomení kolektorového pole ).
Obsahuje tři kompenzátory a připojovací svorky na jeden kolektor. Připojení na druhý kolektor se provádí pomocí rozšiřovacího souboru S 4016.