Popis

Nosná konstrukce pro 1 horizontální kolektor TS 530 – na šikmou střechu.

Bez upevňovacích prvků
Pro spojení dvou konstrukcí vedle sebe se použije spojovací soubor S 3320 a S 3926.