Popis

SIJ zabezpečuje oběh teplonosné kapaliny v solárním okruhu, měření a regulování průtoku, dodržování maximálního přetlaku a umožňuje plnění a vypouštění okruhu. SIJ je možné připojit přímo k potrubí z Cu trubky pr. 22 nebo k nerezovému izolovanému vlnovci DN 16 a DN 20.
SIJ jednovětvová obsahuje:
– oběhové elektronické čerpadlo Wilo Yonos Para ST25/7 s PWM řídícím signálem
– pojistný ventil, manometr, teploměr
– kulový kohout se zpětnou klapkou
– průtokoměr
– plnicí a vypouštěcí ventil
– šroubení pro připojení na průměr 22
– soubor na upevnění na stěnu a tepelně izolační obal
– odvzdušňovací ventil v nátokové větvi