Popis

Soubor je určený pro spojování nosných konstrukcí těchto typů:
NK na šikmou střechu s nerezovými háky
Nk na šikmou střechu s kombi šrouby
Nk na šikmou střechu s rovnými háky
NK na rovnou střechu.