Proč si pořídit tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo slouží pro vytápění nebo i pro ohřev vody rodinných domů i komerčních objektů. Jeho jednoznačnou výhodou je, že potřebuje pro svůj provoz pouze 1/3 energie a 2/3 energie dodá do objektu ve formě tepla.

Tepelné čerpadlo přeměňuje nízkopotencionální teplo odebrané z okolního prostředí (venkovní vzduch, půda, voda) na teplo vhodné k vytápění a ohřevu teplé vody pomocí komprese vypařeného chladiva. Toto je prováděno za pomoci kompresoru, který ke svému provozu potřebuje elektrickou energii. Tepelný výkon na výstupu tepelného čerpadla tedy nezískáváme úplně zadarmo, ale ve výsledku získáme součet energie odebrané z vnějšího prostředí a elektrické energie dodané pro pohon kompresoru.
Pro orientaci, jak je tepelné čerpadlo účinné slouží tzv. topný faktor. Jedná se o poměr mezi elektrickou energií, která je tepelným čerpadlem spotřebována (příkon) a dodanou tepelnou energií (výkon). Čím vyšší je topný faktor, tím více nám tepelné čerpadlo dokáže uspořit.
Tepelná čerpadla se liší podle toho, z jakého prostředí odebírají teplo – může to být vzduch, země nebo voda. V současné době nejrozšířenější typ je vzduch – voda, které odebírá teplo z venkovního prostředí a ohřívá vodu v topném systému v objektu. Tyto tepelná čerpadla se pak rozdělují na splitová nebo tzv. monobloky.

Splitové tepelné čerpadlo je rozděleno na dvě jednotky – vnitřní a venkovní. Jeho největší výhodou je, že chladivo z venkovní jednotky je vedeno do vnitřní jednotky, která je umístěna uvnitř objektu. Pak nehrozí zamrznutí topné vody v případě výpadku elektrické energie. Nevýhodou je však nutnost provádět pravidelné kontroly chladiva.

U tepelného čerpadla typ monoblok jsou všechny komponenty tepelného čerpadla umístěny ve venkovní jednotce. Vnitřní jednotka je pak výrazně menší než u splitového čerpadla. Tím odpadá při instalaci nutnost technika, který má tzv. chlaďařské zkoušky. Nejsou potřeba povinné roční kontroly chladiva. Ale v případě výpadku elektrické energie hrozí zamrznutí přívodního potrubí, protože topná voda je z objektu vedena až k venkovní jednotce tepelného čerpadla.

Pro každého zákazníka se snažíme najít nejlepší řešení, proto máme v nabídce jak splitová tepelná čerpadla, tak i monobloky. Nabídka je však řešena vždy individuálně, protože ne pro každý objekt se tepelné čerpadlo hodí.

Pokud máte objekt s vysokou tepelnou ztrátou a vysokoteplotní topný systém (např. nemáte zatepleno a topíte do radiátorů) nebudeme vám tepelné čerpadlo nabízet. Ale je potřeba zvážit i budoucí úpravy, které mohou pohled na zdroj tepla změnit.

Speciálním typem tepelného čerpadla je tzv. DUO systém a systém Chameleon. Tyto typy nejsou pro své specifické použití vhodné pro všechny objekty.

Chcete znát cenu vašeho tepelného čerpadla?

Celkové náklady na pořízení včetně montáže se pohybují od 250 tisíc korun, vše v závislosti na velikosti tepelného čerpadla a náročnosti montáže. Cenu lze snížit pomocí dotačních programů, se kterými vám dokážeme poradit

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.